Microsoft Lync Online

Warianty zakupu serwisu Lync Online

Następna generacja usług związanych z komunikacją w środowisku chmury, oferujących nowe metody nawiązywania łączności z praktycznie dowolnej lokalizacji*. Usługa Lync Online pozwala przekształcić obecną, zawodną komunikację ze współpracownikami, klientami i partnerami w komunikację uwzględniającą współpracę, zaangażowanie i efektywność. Ułatwia również administratorom technologii informatycznych kontrolowanie uprawnień użytkowników końcowych i zasad, umożliwiając równocześnie ograniczenie kosztów infrastruktury.

Funkcje

  • Komunikowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń wideo i spotkań online.

  • Ułatwione przejście od wiadomości błyskawicznych do spotkań online ad hoc z dźwiękiem, wideo i szybkim udostępnianiem ekranu.

  • Prezentacje online dla klientów i współpracowników z przesyłaniem dźwięku, obrazu wideo, udostępnianiem ekranu oraz wirtualną tablicą.

  • Zapraszanie kontaktów zewnętrznych i ułatwione przyłączanie ich do spotkań online przy użyciu klienta macierzystego lub opartego na sieci Web.

  • Przeglądanie informacji o obecności i szybkie komunikowanie się przy użyciu programów pakietu Office, takich jak Microsoft Outlook i Office SharePoint.

  • Komunikowanie się z zewnętrznymi organizacjami korzystającymi z oprogramowania Lync — przy użyciu wiadomości błyskawicznych oraz połączeń audio i wideo za pośrednictwem federacji Lync.

  • Komunikacja z użytkownikami, których kontakty znajdują się w programie Windows Live Messenger, przy użyciu wiadomości błyskawicznych oraz połączeń audio i wideo bezpośrednio z programu Lync**.

  • Odpowiadanie na wiadomości e-mail przy użyciu wiadomości błyskawicznej lub połączenia audio w celu szybszego i bardziej efektywnego rozwiązywania problemów.

Usługa Lync Online współdziała z dostawcami usług konferencji audio, aby umożliwić użytkownikom łatwe dołączenie do spotkań w programie Lync przy użyciu dowolnego telefonu. Dowiedz się więcej na temat kwalifikowanych usług konferencji i opcji zakupu w Centrum kompetencyjnym Lync.

Zrzuty ekranu

Przekształcanie konwersacji w formie wiadomości błyskawicznych

Za pomocą kilku kliknięć zamień konwersacje w formie wiadomości błyskawicznych w multimedialne spotkania online.

Zaktualizuj swój status

Aktualizuj swój status i wyświetlaj aktualizacje statusu kontaktów w źródle działania programu Communicator.

Rozbudowana i interakcyjna zawartość

Rozbudowana i interakcyjna karta kontaktów w programie Communicator, Outlook i innych aplikacjach pakietu Office.

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.

** W przypadku planu P1 opcja federacji usługi Lync z programem Windows Live Messenger jest tymczasowo wyłączona.