Wymagania dotyczące systemów operacyjnych

 • Windows XP z dodatkiem SP3

 • Windows Vista z dodatkiem SP2

 • Windows 7

 • Mac OS X 10.5 (Leopard), 10.6 (Snow Leopard)

 • Windows Server 2003

 • Windows Server 2008

Wymagania dotyczące klientów pakietu Office

 • Office 2007 z dodatkiem SP2 lub Office 2010

 • Office 2008 dla komputerów Mac i Entourage 2008 Web Services Edition

 • Office 2011 dla komputerów Mac i Outlook 2011 dla komputerów Mac

 • .NET 2.0 lub nowsza

 • Lync 2010

Wymagania dotyczące przeglądarek — Centrum administracyjne i Portal firmy

 • Internet Explorer 7 lub nowszy

 • Firefox 3 lub nowszy

 • Safari 4 lub nowsza

 • Chrome 3 lub nowszy

Wymagania dotyczące przeglądarek — aplikacja Outlook Web App

 • Internet Explorer 7 lub nowszy

 • Firefox 3 lub nowszy

 • Safari 3 lub nowsza w systemie Macintosh OS X 10.5

 • Chrome 3 lub nowszy

 • Dostępna jest również uproszczona wersja aplikacji Outlook Web App oferująca ograniczony zestaw funkcji w większości przeglądarek

Usługa Active Directory

 • Aby korzystać z opcjonalnych funkcji synchronizacji katalogów i federacji tożsamości, należy skonfigurować pojedynczy las usługi Active Directory w firmie.

Uwaga dla użytkowników korzystających z komputerów Mac: Obecnie program Communicator 2011 dla komputerów Mac nie działa z usługą Office 365. Zobacz FAQ, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań systemowych związanych z komputerami Mac.